Bf logo

Reklamační řád – práva z vadného plnění

platný od 25. 10. 2021

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a zákonem o ochraně spotřebitele.

Společnost Business Family s.r.o., se sídlem Do zahrádek I 211/6, Třebonice, 155 21 Praha 5, Identifikační číslo 108 45 500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 348654 (dále jen „Společnost“), odpovídá zákazníkovi – Seminaristovi, že v případě dodávky služeb, služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou. 

  1. Zákazník je povinen oznámit Společnosti vadu služby neprodleně poté, co takovou vadu zjistí. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění nebo poskytnutí služby. 

  1. Práva z vadného plnění může zákazník uplatnit u Společnosti na adrese provozovny nebo zaslat reklamaci emailem nebo poštou na adresu Společnosti.

  1. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před poskytnutím služby věděl o vadě, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

  1. Společnost rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu. Do lhůty pro vyřešení reklamace se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Společností vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Společnost se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. 
  2. Zákazník bude o vyřízení reklamace informován telefonicky, emailem nebo písemně ve stanovené lhůtě v souladu se zákonem.
  3. V případě uznání reklamace společnost vrátí peněžní prostředky přijaté od Seminaristy do čtrnácti (14) dnů od uznání reklamace společností, a to přednostně bezhotovostní platbou na účet Seminaristy, ze kterého byla částka uhrazena, nebo který Seminarista označí pro účely vracení plateb. Společnost je oprávněna jednostranně započíst svoje případné nároky vůči Seminaristovi proti nároku Seminaristy na vrácení ceny.

moravskoslezský kraj

Dostupní poradci:

David Pokorný malý

David Pokorný

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Zobrazit více

Zlínský kraj

Dostupní poradci:

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

David Pokorný malý

David Pokorný

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Zobrazit více

Olomoucký kraj

Dostupní poradci:

David Pokorný malý

David Pokorný

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Zobrazit více

Jihomoravský kraj

Dostupní poradci:

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Roman Soušek malý

Roman Soušek

David Pokorný malý

David Pokorný

František Klíma malý

František Klíma

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Zobrazit více

Pardubický kraj

Dostupní poradci:

František Klíma malý

František Klíma

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Královehradecký kraj

Dostupní poradci:

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Kraj Vysočina

Dostupní poradci:

František Klíma malý

František Klíma

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Liberecký kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Jihočeský kraj

Dostupní poradci:

Hana Langová malý

Hana Langová

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Ústecký kraj

Dostupní poradci:

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Zobrazit více

Plzeňský kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Karlovarský kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Zobrazit více

hlavní město praha

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Lukáš Hochtberger malý

Lukáš Höchtberger, PFP

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

František Klíma malý

František Klíma

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Dostávejte novinky ze světa financí

1x za 3 týdny od nás obdržíte email s novinkami, aby Vám neunikla žádná příležitost, kterou nabízí aktuální situace na trhu.

Maskot Business Family

Středočeský kraj

Dostupní poradci:

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Hana Langová malý

Hana Langová

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

František Klíma malý

František Klíma

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Lukáš Hochtberger malý

Lukáš Höchtberger, PFP

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Zobrazit více

Zanechte nám na sebe kontakt

Pojďme se pobavit otevřeně a narovinu.