Logo hlavni

Ochrana osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 1. totožnost a kontaktní údaje správce:

Business Family s.r.o., se sídlem Dělnická 2476, Hostivice 253 01, IČO: 10845500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 348654

 1. rozsah poskytnutých osobních údajů

jméno a příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo, u podnikatele i obchodní firma, IČO a sídlo

 1. účely zpracování osobních údajů:
 2. poskytování služeb správce, spočívajících zejména v poskytování e-learningových vzdělávacích seminářů a programů v oblasti financí a evidence smluvních vztahů správce a subjektu údajů
 3. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;
 4. obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb, včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách
 5. právní základy zpracování:

plnění smlouvy správce se subjektem údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce, oprávněné zájmy správce, souhlas subjektu údajů (bod 2.c.)

 1. kategorie příjemců osobních údajů:

Business Family, s.r.o., se sídlem Dělnická 2476, Hostivice 253 01, IČO: 10845500 a osoby spolupracující se správcem anebo s Business Family, s.r.o.

 1. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.
 2. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

 1. upozorňujeme Vás na Vaše právo:
 2. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
 3. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 4. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 5. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
 6. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 7. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji Business Family s.r.o., se sídlem Dělnická 2476, Hostivice 253 01, IČO: 10845500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 348654 dle zákona č. 480/2004 Sb. svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů a s tím, aby veškeré mnou výše poskytnuté osobní údaje byly použity k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti financí, informace o činnosti správce, nabídky, newslettery) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Souhlasím s elektronickou formou komunikace se správcem.

Pokud budete mít ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, jakoukoli žádost o změnu či dotaz, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@businessfamily.cz nebo na telefonu číslo +420 774 210 625

moravskoslezský kraj

Dostupní poradci:

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

David Pokorný malý

David Pokorný

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Zobrazit více

Zlínský kraj

Dostupní poradci:

David Pokorný malý

David Pokorný

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Zobrazit více

Olomoucký kraj

Dostupní poradci:

David Pokorný malý

David Pokorný

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Zobrazit více

Jihomoravský kraj

Dostupní poradci:

Radim Mach malý 1

Radim Mach

David Pokorný malý

David Pokorný

František Klíma malý

František Klíma

Lucie Schreiberová malý

Lucie Schreiberová

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Martin Hanzalík malý

Martin Hanzalík

Roman Soušek malý

Roman Soušek

Zobrazit více

Pardubický kraj

Dostupní poradci:

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

František Klíma malý

František Klíma

Radim Mach malý 1

Radim Mach

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Zobrazit více

Královehradecký kraj

Dostupní poradci:

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Kraj Vysočina

Dostupní poradci:

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

František Klíma malý

František Klíma

Zobrazit více

Liberecký kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

František Klíma malý

František Klíma

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Zobrazit více

Jihočeský kraj

Dostupní poradci:

František Klíma malý

František Klíma

Hana Langová malý

Hana Langová

Zobrazit více

Ústecký kraj

Dostupní poradci:

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Zobrazit více

Plzeňský kraj

Dostupní poradci:

František Klíma malý

František Klíma

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Zobrazit více

Karlovarský kraj

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Zobrazit více

hlavní město praha

Dostupní poradci:

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

František Klíma malý

František Klíma

Lukáš Hochtberger malý

Lukáš Höchtberger, PFP

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Dostávejte novinky ze světa financí

1x za 3 týdny od nás obdržíte email s novinkami, aby Vám neunikla žádná příležitost, kterou nabízí aktuální situace na trhu.

Maskot Business Family

Středočeský kraj

Dostupní poradci:

David Sedláček malý

David Sedláček, EFA

Matouš Kozumplík malý

Matouš Kozumplík

František Klíma malý

František Klíma

Eliška Králová malý

Eliška Králová

Kraled Drchal st. malý

Karel Drchal st.

Vítězslav Sedláček malý

Vítězslav Sedláček

Hana Langová malý

Hana Langová

Lukáš Hochtberger malý

Lukáš Höchtberger, PFP

Karel Drchal ml malý

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Zanechte nám na sebe kontakt

Pojďme se pobavit otevřeně a narovinu.