Business Family

Ochrana osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

 1. totožnost a kontaktní údaje správce:

Business Family Education s.r.o., se sídlem Dělnická 2476, Hostivice 253 01, IČO: 13980505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358319

 1. rozsah poskytnutých osobních údajů

jméno a příjmení, bydliště, e-mail, telefonní číslo, u podnikatele i obchodní firma, IČO a sídlo

 1. účely zpracování osobních údajů:
 2. poskytování služeb správce, spočívajících zejména v poskytování e-learningových vzdělávacích seminářů a programů v oblasti financí a evidence smluvních vztahů správce a subjektu údajů
 3. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;
 4. obchodní a marketingové, zejména nabízení služeb, včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách
 5. právní základy zpracování:

plnění smlouvy správce se subjektem údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce, oprávněné zájmy správce, souhlas subjektu údajů (bod 2.c.)

 1. kategorie příjemců osobních údajů:

Business Family, s.r.o., se sídlem Dělnická 2476, Hostivice 253 01, IČO: 10845500 a osoby spolupracující se správcem anebo s Business Family, s.r.o.

 1. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.
 2. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

 1. upozorňujeme Vás na Vaše právo:
 2. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
 3. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 4. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 5. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
 6. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 7. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji Business Family Education s.r.o., se sídlem Dělnická 2476, Hostivice 253 01, IČO: 13980505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 358319 dle zákona č. 480/2004 Sb. svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů a s tím, aby veškeré mnou výše poskytnuté osobní údaje byly použity k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti financí, informace o činnosti správce, nabídky, newslettery) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Souhlasím s elektronickou formou komunikace se správcem.

Pokud budete mít ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, jakoukoli žádost o změnu či dotaz, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese info@businessfamily.cz nebo na telefonu číslo +420 774 210 625

 

moravskoslezský kraj

Dostupní poradci:

Roman Soušek zmenšený

Roman Soušek

RADIM MACH 1

Radim Mach

Lucie Schreiberová

Lucie Schreiberová

Pokorny1.jpg

David Pokorný

Zobrazit více

Zlínský kraj

Dostupní poradci:

Pokorny1.jpg

David Pokorný

Roman Soušek zmenšený

Roman Soušek

RADIM MACH 1

Radim Mach

Lucie Schreiberová

Lucie Schreiberová

Zobrazit více

Olomoucký kraj

Dostupní poradci:

Roman Soušek zmenšený

Roman Soušek

Pokorny1.jpg

David Pokorný

RADIM MACH 1

Radim Mach

Lucie Schreiberová

Lucie Schreiberová

Zobrazit více

Jihomoravský kraj

Dostupní poradci:

Roman Soušek zmenšený

Roman Soušek

František Klíma

František Klíma

Karel Drchal

Karel Drchal ml.

RADIM MACH 1

Radim Mach

Lucie Schreiberová

Lucie Schreiberová

Pokorny1.jpg

David Pokorný

Zobrazit více

Pardubický kraj

Dostupní poradci:

Sedlacek.png

Vítězslav Sedláček

Karel Drchal

Karel Drchal ml.

František Klíma

František Klíma

RADIM MACH 1

Radim Mach

Zobrazit více

Královehradecký kraj

Dostupní poradci:

Sedlacek.png

Vítězslav Sedláček

David Sedlacek

David Sedláček, EFA

František Klíma

František Klíma

Karel Drchal

Karel Drchal st.

Zobrazit více

Kraj Vysočina

Dostupní poradci:

Karel Drchal

Karel Drchal ml.

František Klíma

František Klíma

Zobrazit více

Liberecký kraj

Dostupní poradci:

David Sedlacek

David Sedláček, EFA

Karel Drchal

Karel Drchal st.

Sedlacek.png

Vítězslav Sedláček

Kralova-scaled.jpg

Eliška Králová

František Klíma

František Klíma

Zobrazit více

Jihočeský kraj

Dostupní poradci:

Langova

Hana Langová

František Klíma

František Klíma

Zobrazit více

Ústecký kraj

Dostupní poradci:

Matouš Kozumplík

Matouš Kozumplík

Karel Drchal

Karel Drchal st.

Karel Drchal

Karel Drchal ml.

Zobrazit více

Plzeňský kraj

Dostupní poradci:

Karel Drchal

Karel Drchal st.

František Klíma

František Klíma

Brunclikova-scaled.jpg

Alena Brunclíková

Zobrazit více

Karlovarský kraj

Dostupní poradci:

Karel Drchal

Karel Drchal st.

Zobrazit více

hlavní město praha

Dostupní poradci:

Kralova-scaled.jpg

Eliška Králová

Sedlacek.png

Vítězslav Sedláček

Karel Drchal

Karel Drchal st.

František Klíma

František Klíma

David Sedlacek

David Sedláček, EFA

Matouš Kozumplík

Matouš Kozumplík

Karel Drchal

Karel Drchal ml.

Lukáš Höchtberger

Lukáš Höchtberger, PFP

Zobrazit více

Dostávejte novinky ze světa financí

1x za 3 týdny od nás obdržíte email s novinkami, aby vám neunikla žádná příležitost, kterou nabízí aktuální situace na trhu.

Maskot Business Family

Středočeský kraj

Dostupní poradci:

Kralova-scaled.jpg

Eliška Králová

Foto P

František Klíma

Langova

Hana Langová

Sedlacek.png

Vítězslav Sedláček

David Sedlacek

David Sedláček, EFA

Lukáš Höchtberger

Lukáš Höchtberger, PFP

Brunclikova-scaled.jpg

Alena Brunclíková

Foto K.st

Karel Drchal st.

Foto K.ml.

Karel Drchal ml.

Matouš Kozumplík

Matouš Kozumplík

Zobrazit více

Zanechte nám na sebe kontakt

Pojďme se pobavit otevřeně a narovinu.